شرکت کالا و انرژی کیا خاورمیانه

آلکیل بنزن سنگین

آلکیل بنزن سنگین الکیل بنزن سنگین

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت

آلکیل بنزن سنگین (HAB)

آلکیل بزن سنگین (HAB)، یک محصول جانبی در فرآیند تولید آلکیل بنزن خطی (LAB) بوده و ترکیبی از دی‌فنیل‌آلکان‌ها و دی‌آلکیل‌بنزن‌ها می‌باشد. از آلکیل بنزن سنگین به عنوان انتقال دهنده گرما و روان کننده استفاده می‌شود.

آنالیز آلکیل بنزن سنگین

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت