برش سنگین با سولفور کم

برش سنگین کم سولفور

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت

برش سنگین کم سولفور

برش سنگین کم سولفور با میزان پایین گوکرد که در محدوده دمایی تقطیر ۲۱۰ تا ۳۲۰ درجه سانتیگراد قرار دارد و شامل ماکزیمم درصد وزنی گوگرد ۰/۵ درصد می‌باشد. استفاده اصلی آن در تولید گازوییل (نفت گاز) است. علاوه بر آن، بعد از فرآوری در تولید پارافین سنگین هم استفاده می‌شود.

آنالیز برش سنگین با سولفور کم

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت