برش سنگین

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت

برش سنگین

برش سنگین یا Heavy end نقطه جوش بالایی دارد و در دمای ۹۰ تا ۲۰۰ درجه به جوش می‌رسد. علاوه بر آن دارای ساختار کربنی ۶ تا ۱۲ کربنه است. همچنین Heavy end برای تولید گازوئیل 500 استفاده می شود.

آنالیز برش سنگین

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت