برش هیدروکبنی حاصل از ضایعات پتروشیمی

برش هیدروکبنی حاصل از ضایعات پتروشیمی

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت

برش هیدروکبنی حاصل از ضایعات پتروشیمی

ضایعات حاصل از تقطیر نفت که در محیط رها شده یا به صورت ناقص و نهائی نشده مانده‌اند را می‌توان جهت حفظ محیط زیست به محصولاتی کاربردی در صنایع نفت، روغن، پتروشیمی و شیمیائی تبدیل کرد.

آنالیز برش هیدروکبنی حاصل از ضایعات پتروشیمی

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت