حلال ۴۰۲

حلال ۴۰۲ حلال 402

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت

حلال ۴۰۲

حلال ۴۰۲ شامل کربن‌های C7 تا C12 هستند. حلال ۴۰۲ در تهیه رنگ‌ها، رنگرزی پارچه‌ها، پاک کردن سطح فلز، ساخت مبلمان، پولیش‌های کفش و کف زمین کاربرد دارد. همچنین به دلیل این که در آب نامحلول است در فرآیند استخراج، اسپری‌ها و محافظ چوب هم از آن استفاده می‌کنند.

آنالیز حلال ۴۰۲

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت