حلال ۴۱۰

حلال ۴۱۰ حلال 410

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت

حلال ۴۱۰

در فرآیند تولید پنتان، با توجه به میزان گوگرد و مشخصات تقطیر ماده جانبی به دست آمده، حلال ۴۱۰ استخراج می‌شود. حلال ۴۱۰ خوراک صنایع شیمیایی برای لاستیک سازی و چسب بوده و همچنین به عنوان یک حلال یا پاک کننده می‌توان از آن استفاده نمود.

آنالیز حلال ۴۱۰

فرم مشاوره و اطلاع از قیمت