حلال ۴۰۴

حلال ۴۰۴

حلال ۴۰۴

حلال ۴۰۴ هیدروکربن‌های C5 تا C8 را شامل می‌شوند. از این حلال به عنوان رقیق کننده در لاک الکل‌ها، رنگ‌ها، جلا دهنده‌ها، مرکب چاپ، حلال لاستیک و رزین، چسب‌ها و نیز به عنوان حلال در صنایع شیمیایی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آنالیز حلال ۴۰۴