شرکت کالا و انرژی کیا خاورمیانه

لایت نفتا

لایت نفتا

لایت نفتا

لایت نفتا (Light Naphtha) شامل کربن‌های +c5-c6 بوده و محدوده‌ی تقطیر آن بین 35min تا 150max درجه سانتیگراد می‌باشد. این فرآورده در فرآیندهای تقطیر نفت خام بین برش‌‌های گاز سبک و نفت سفید قرار می‌گیرند. از نفتای سبک به عنوان موارد اولیه پلاستیک و الیاف مصنوعی، جهت تولید الکل‌های صنعتی، تولید سوخت برای استفاده گرمایش خانگی مثل گاز مایع و نفت سفید از این فرآورده استفاده می‌شود. همچنین از نفتای سبک جهت تولید بنزین و یا به عنوان مواد اولیه تولید انواع رنگ‌ها و تینر نیز استفاده می‌شود.

آنالیز لایت نفتا